About Us

Leblogdeleen Finance jest blog finansowy stworzony i utrzymywany przez Verena Lim to przede wszystkim skupia się na dostarczaniu danych zagregowanych z blogów finansowych i biuletynów. W szczególności, jego Blogger Sondaże nastrojów zapewnić wgląd w blogosferze finansowej zagregowanej opinii na temat całego rynku. Dane z poszczególnych uczestników ankiety również są łamane w dół, aby zapewnić bardziej konkretną wiedzę.